Vinasoy
gốm sứ
Kinh tế - Xã hội Xem nhiều hơn

Cử tri rất quan tâm những vụ việc liên quan Việt Á, AIC

Cử tri rất quan tâm những vụ việc liên quan Việt Á, AIC

"Cử tri cả nước rất quan tâm đến những sai phạm trong mua sắm vật tư, trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống dịch và những vụ việc liên quan đến Công ty Việt Á, Công ty CP Tiến bộ quốc tế AIC".

Đăng ký tuyên sinh

Bạn có mong muốn đăng ký dự tuyển vào trường? Vui lòng điền thông của bạn đầy đủ và chính xác theo mẫu dưới đây!

Nhà trường sẽ liên hệ theo thông tin bạn cung cấp để tư vấn.

Tra cứu

Bạn có mong muốn đăng ký dự tuyển vào trường? Vui lòng điền thông của bạn đầy đủ và chính xác theo mẫu dưới đây!

CỔNG THÔNG TIN THI ĐUA KHEN THƯỞNG                                                                                                                                                      Design by: Webstyle.vn

Liên hệ