Thứ 3, Ngày 01 tháng 12 năm 2015, 09:28

BAN QUẢN LÝ KHU DI TÍCH LỊCH SỬ ĐỀN HÙNG

Địa chỉ: Xã Hy Cương - Việt Trì - Phú Thọ
Điện thoại: 0210 - 386 0026
Giám đốc: Ông Nguyễn Tiến Khôi
   
BẢNG VÀNG THÀNH TÍCH
   

1. Khen thưởng của khối cơ quan chính quyền:
 Huân chương Lao động hạng Ba năm 2008.
 Cờ thi đua của Chính phủ năm 2009.
 Bằng khen của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương năm 2001 theo Quyết định số 210/QĐ ngày 08/3/2001 của Chủ tịch nước CHXHCNVN.
 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2002 theo Quyết định số 1122/TTg ngày 24/8/2002.
 Bằng khen Bộ văn hóa – Thông tin năm 2000 theo Quyết định số 1997/QĐ-BVHTT ngày 18/8/2000 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thông tin.
 Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh Phú Thọ năm 2003 - là đơn vị dẫn đầu Khối sự nghiệp văn hóa.
 Kỷ niệm Chương Hùng Vương của UBND tỉnh Phú Thọ năm 2004 theo Quyết định số 3481/QĐ-KT ngày 11/11/2004 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ.
 Cờ thi đua xuất sắc ngành Bảo tồn – Bảo tàng của Bộ Văn hóa – Thông tin năm 2005 theo Quyết định số 53/QĐ-BVHTT ngày 12/01/2006 của Bộ trưởng Văn hóa – Thông tin.
 Bằng khen của UBND tỉnh Phú Thọ năm 2006 theo Quyết định số 1016/QĐ-UB-KT ngày 11/4/2006 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ.
 Danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến năm 2007 theo Quyết định số 317/QĐ-ĐH ngày 22/12/2007 của Giám đốc Khu di tích lịch sử Đền Hùng. 
2. Khen thưởng của khối các tổ chức, đoàn thể
 Chi bộ - Đảng Bộ Khu Di tích lịch sử Đền Hùng 8 năm liên tục (2000 – 2007) là đơn vị trong sạch vững mạnh.
 Công đoàn Ban quản lý khu di tích lịch sử Đền Hùng 8 năm liên tục (2000 – 2007) là cơ sở vững mạnh. 
 Được Tổng liên đoàn lao động Việt Nam công nhận cơ quan văn hóa năm 2002.
 Đoàn thanh niên luôn đạt danh hiệu vững mạnh, có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong 8 năm liên tục (2000-2007). 
 Được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng Bằng khen năm 2003, 2006 và 2007.
 Hội cựu chiến binh Ban quản lý khu di tích lịch sử Đền Hùng luôn đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh từ khi được thành lập (năm 2005) tới nay.

CỔNG THÔNG TIN THI ĐUA KHEN THƯỞNG                                                                                                                                                      Design by: Webstyle.vn

Liên hệ