Thứ 3, Ngày 16 tháng 06 năm 2015, 00:00

CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN CẤP NƯỚC PHÚ THỌ

Trụ sở: Số 8 Trần Phú, Tân Dân, Việt Trì, Phú Thọ
Điện thoại: 0210 - 846 531
Fax: 0210 - 848 064
Chủ tịch kiêm Giám đốc: Nguyễn Văn Bút
   
BẢNG VÀNG THÀNH TÍCH
   

Về thành tích của Công ty:
 Huân chương Lao động hạng Ba lần 1 năm 1978.
 Huân chương Lao động hạng Ba lần 2 năm 1998. 
 Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2003.
 Huân chương Lao động hạng Nhất năm 2008.
 Kỷ niệm chương Hùng Vương của UBND tỉnh Phú Thọ năm 1998.
 Cờ thi đua của UBND tỉnh Phú Thọ năm 2001, 2003, 2005.
 Danh hiệu Đơn vị tổ chức tốt điều kiện sống và làm việc cho CNLĐ do Bộ Xây Dựng tặng năm 2006.
 Cờ Đơn vị thi đua xuất sắc Tổng LĐLĐVN năm 2007.
 Danh hiệu Đơn vị đời sống văn hóa tốt do Tổng LĐLĐVN công nhận năm 2005.
 Danh hiệu Đơn vị Văn hóa do Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ công nhận năm 2006.
 Giải thưởng chất lượng vàng Việt Nam năm 2003.
Về thành tích của Đảng bộ công ty:
 Tổ chức Đảng được tỉnh ủy Phú Thọ tằng bằng khen Đảng bộ xuất sắc 5 năm liền (2001-2005).
 Đảng bộ Thành phố Việt Trì cộng nhận Đảng bộ trong sạch vững mạnh xuất sắc năm 2003, 2005 – 2006.
Về thành tích của tổ chức Công đoàn:
 Bằng khen của Ban chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam về ‘Phong trào thi đua lao động giỏi XDCĐ vững mạnh năm 2000.
 Cờ thi đua của Công đoàn ngành Xây dựng năm 2004, năm 2006.
 Bằng khen Công đoàn ngành Xây dựng Việt Nam năm 2002.
 Bằng khen BCH CĐ ngành Xây dựng cho tập thể nữ CNVC –LĐ đảm việc nước giỏi việc nhà năm 2005.
 Cờ thi đua của Ban chấp hành LĐLĐ tỉnh Phú Thọ năm 2003, năm 2005. 
 Bằng khen của Ban chấp hành LĐLĐ tỉnh Phú Thọ năm 2000
 02 Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ về: “Thành tích xuất sắc trong phong trào Xanh – sạch – đẹp bảo đảm ATVS – LĐ trong CNVC – LĐ Phú Thọ 1996-2006”
 Bằng khen Ban chấp hành LĐLĐ tỉnh Phú Thọ “Vì sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa Tỉnh nhà 1997-2001”.
 “Thành tích xuất xắc trong tổ chức thực hiện Nghị quyết 4C/NQ – TLĐ về công tác vận động nữ CNVC – LĐ trong tình hình mới giai đoạn 1996-2006

CỔNG THÔNG TIN THI ĐUA KHEN THƯỞNG                                                                                                                                                      Design by: Webstyle.vn

Liên hệ