USD

USD "chợ đen" đắt kỷ lục so với ngân hàng, tiến sát 24.000 đồng/USD

12/05/2022 15:43

So với tỷ giá tại các ngân hàng, giá USD trên thị trường tự do đang chênh tối đa tới 1.060 đồng giá bán và 825 đồng giá mua.

Xem nhiều hơn

CỔNG THÔNG TIN THI ĐUA KHEN THƯỞNG                                                                                                                                                      Design by: Webstyle.vn

Liên hệ