Thứ 7, Ngày 28 tháng 11 năm 2015, 09:12

Hiệu quả sử dụng phân Đầu Trâu cho cây trồng

Tổng kết kinh nghiệm sử dụng phân khoáng cho cây trồng được nêu tóm tắt theo những ý chính dưới đây:

1- Nhờ có cách mạng xanh và hóa học hóa trong nông nghiệp, nông dân Việt Nam đã có cơ hội sử dụng phân hóa học ngày càng tăng, góp phần tích cực đưa năng suất các loại cây trồng tăng lên vượt bậc.

hieu qua su dung phan dau trau cho cay trong hinh anh 1

Các sản phẩm phân bón Đầu Trâu ở đâu cũng được nông dân phấn khởi đón nhận.

2- Việc sử dụng phân hóa học ngày càng tăng, vượt quá nhu cầu đòi hỏi của cây và mất cân đối đã trở thành phổ biến trên các loại cây trồng. Đó là nguyên nhân chính làm tăng chi phí đầu tư, tăng giá thành, giảm chất lượng nông sản, giảm hiệu quả sử dụng phân, giảm hiệu quả kinh tế, lại tăng khả năng làm ô nhiễm môi trường.

Vì vậy, tìm mọi giải pháp để tăng hiệu quả sử dụng các loại phân hóa học cho SX là đòi hỏi rất cấp thiết.

3- Các chủng loại phân bón Đầu Trâu được chế tạo ra đều nhằm hướng giảm thiểu lượng bón, tiện lợi khi sử dụng, cung cấp đủ chất dinh dưỡng theo yêu cầu của cây suốt cả thời kỳ sinh trưởng (cả thời gian sinh trưởng của cây chỉ sử dụng 2 đến 3 loại phân), cho năng suất cao, tăng chất lượng và bảo đảm an toàn cho nông sản, tăng hiệu quả kinh tế và giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Tất cả các sản phẩm SX ra đều đã được thực nghiệm và SX công nhận những tiêu chí đã nêu.

Trên cây lúa: Khảo nghiệm hẹp và trình diễn diện rộng hàng trăm điểm ở trong nước hay ở Lào và Campuchia đều cho thấy: Dùng cho lúa bình quân tiết kiệm được 30-36% N, tổng số NPK tiết kiệm được 29-43%, năng suất lúa vẫn tăng hơn đối chứng từ 370 - 1.260 kg thóc/ha, bình quân tăng 500-600 kg thóc/ha. Lời ròng cao hơn đối chứng từ 3-6 triệu đồng, có trường hợp tăng trên 10 triệu đồng/ha.

Trên cây cà phê, tiết kiệm từ 14-84 kg N (132 kg ure/ha), giảm tổng lượng NPK 16-20%,năng suất cao hơn đối chứng trung bình 680 kg cà phê nhân/ha.

Trên cây ngô tiết kiệm được 65 kg N (141 kg ure), tổng NPK giảm được 100 kg/ha, nhưng năng suất tăng được 1.007 kg/ha.

hieu qua su dung phan dau trau cho cay trong hinh anh 2

Phân bón Đầu Trâu Agrotain và Avail là hai tiến bộ kỹ thuật của thế giới được Bình Điền độc quyền ứng dụng từ năm 2008 .

Nhờ vậy mà phân bón Đầu Trâu ở đâu cũng được nông dân phấn khởi đón nhận. Bộ NN-PTNT đã chọn phân Đầu Trâu để tham gia vào SX ở các cánh đồng lớn trên lúa và cây trồng khác.

Đối với dứa, tiết kiệm được 466 kg N (1.013 kg ure/ha) bằng 61%, tiết kiệm lượng NPK 550 kg/ha (39%), năng suất dứa tăng 17,8 tấn/ha (36%).

4 - Các chế phẩm Agrotain và Avail: Đó là 2 tiến bộ kỹ thuật của thế giới, Cty CP Phân bón Bình Điền được độc quyền ứng dụng từ năm 2008 (với Agrotain) và năm 2012 (với Avail). Sử dụng Agrotain đã làm tiết kiệm được trung bình 30% lượng phân đạm (chủ yếu ứng dụng trên ure). Từ năm 2008 đến hết tháng 10/2015, đã cung cấp cho nông dân được 520.000 tấn ure 46A+, nếu bón 70 kg đạm vàng 46A+ giảm được 30 kg ure thì tiết kiệm được 222.857 tấn ure thường.Nếu lấy giá ure là 8 triệu đồng 1 tấn thì đã tiết kiệm cho đầu tư của nông dân được 1.782,8 tỷ đồng.

Sử dụng Avail bọc phân lân cũng đã tiết kiệm trung bình 30% lượng lân cho SX. Có 2 chế phẩm này tham gia vào gói sản phẩm của các chủng loại phân bón Đầu Trâu, khẳng định thêm mục tiêu của Cty CP Phân bón Bình Điền đã nêu hoàn toàn có cơ sở bền vững để giúp làm giảm lượng phân bón, giảm số lần bón, đơn giản trong thao tác, giảm công lao động; đặc biệt là vùng nông dân có diện tích gieo trồng nhiều ở ĐBSCL, Tây Nguyên, vùng trung du, miền núi, nâng cao năng suất, nâng cao hiệu quả kinh tế, an toàn nông sản và giảm thiểu ô nhiễm môi trường sinh thái.

 
Theo GS Mai Văn Quyền (Nông nghiệp Việt Nam)

Đăng ký tuyên sinh

Bạn có mong muốn đăng ký dự tuyển vào trường? Vui lòng điền thông của bạn đầy đủ và chính xác theo mẫu dưới đây!

Nhà trường sẽ liên hệ theo thông tin bạn cung cấp để tư vấn.

Tra cứu

Bạn có mong muốn đăng ký dự tuyển vào trường? Vui lòng điền thông của bạn đầy đủ và chính xác theo mẫu dưới đây!

CỔNG THÔNG TIN THI ĐUA KHEN THƯỞNG                                                                                                                                                      Design by: Webstyle.vn

Liên hệ