Khởi động cuộc thi Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo

Khởi động cuộc thi Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo

Cuộc thi nhằm góp phần đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa,” phản bác quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Xem nhiều hơn

Đăng ký tuyên sinh

Bạn có mong muốn đăng ký dự tuyển vào trường? Vui lòng điền thông của bạn đầy đủ và chính xác theo mẫu dưới đây!

Nhà trường sẽ liên hệ theo thông tin bạn cung cấp để tư vấn.

Tra cứu

Bạn có mong muốn đăng ký dự tuyển vào trường? Vui lòng điền thông của bạn đầy đủ và chính xác theo mẫu dưới đây!