Thứ 3, Ngày 16 tháng 06 năm 2015, 00:00

Hội nghị điển hình tiên tiến Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam

Sáng 11/6, tại Hà Nội, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020. Tại hội nghị, cán bộ công nhân viên Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã thể hiện quyết tâm sẽ vượt qua khó khăn, thử thách, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là người lính xung kích trong sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.

Trong 5 năm qua, cùng với sự nỗ lực không ngừng nghỉ, phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức của gần 3.000 công chức, viên chức, người lao động của toàn Tổng cục, phong trào thi đua yêu nước của Tổng cục đã đạt được nhiều thành tích, kết quả đáng khích lệ. Tổng cục đã chủ trì xây dựng Luật Khoáng sản và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn, thi hành; tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khoáng sản để Luật khoáng sản 2010 thực sự đi vào cuộc sống; đẩy mạnh cải cách hành chính, đặc biệt là đã tiến hành rà soát, cắt giảm và công bố bộ thủ tục hành chính về khoáng sản theo hướng đơn giản, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp; cải tiến, nâng cao chất lượng công tác cấp phép hoạt động khoáng sản bảo đảm tuân thủ quy trình, quy định pháp luật; đẩy mạnh hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động khoáng sản. Đặc biệt, việc thành lập 3 Cục kiểm soát hoạt động khoáng sản (miền Bắc, miền Trung và miền Nam) là cơ sở quan trọng, góp phần thanh tra, kiểm tra, rà soát và kịp thời phát hiện những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý nhà nước về khoáng sản; công tác tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, các nhiệm vụ về kinh tế địa chất và khoáng sản được quan tâm chỉ đạo thực hiện, góp phần đóng góp ngân sách quốc gia.

Bên cạnh công tác quản lý nhà nước, công tác điều tra cơ bản địa chất, khoáng sản cũng là một trong những nhiệm vụ quan trọng được toàn thể cán bộ công nhân viên chức quán triệt thực hiện và hoàn thành, bảo đảm tiến độ và chất lượng. Phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Năng suất, chất lượng, hiệu quả và an toàn trong lao động sản xuất” đã được phát động đến từng cơ sở sản xuất, dấy lên một khí thế mới trong lao động học tập và nghiên cứu khoa học. Nhiều phát hiện mới về địa chất, quặng hóa và những vùng có triển vọng về khoáng sản được tô đậm trên bản đồ địa chất.

Với những kết quả đạt được trong phong trào thi đua yêu nước, Tổng cục đã được Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý: 11 Huân chương các loại, 23 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 2 Chiến sỹ thi đua toàn quốc, 26 Chiến sỹ thi đua ngành tài nguyên và môi trường, 5 Cờ thi đua của Chính phủ, 15 Cờ thi đua Bộ Tài nguyên và Môi trường...

Phát huy thành tích đã đạt được, giai đoạn 2016-2020, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam phấn đấu hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ trên các lĩnh vực quản lý nhà nước về địa chất khoáng sản; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra về chiều sâu; tiếp tục triển khai hiệu quả các đề án điều tra cơ bản địa chất khoáng sản; xây dựng các đề án mới đặc biệt là ưu tiên cho khoáng sản biển và khoáng sản ẩn sâu; tăng cường hợp tác, quan hệ quốc tế trong khối ASEAN; đa dạng hóa các nguồn đầu tư, đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực trình độ đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước và lực lượng khoa học làm công tác điều tra địa chất khoáng sản... Bên cạnh đó, Tổng cục sẽ đẩy mạnh các phong trào thi đua học tập nâng cao trình độ khoa học, ngoại ngữ, chuyên môn, thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thường xuyên tổ chức tốt các hoạt động văn nghệ, thể thao tạo nên không khí vui tươi lành mạnh trong các đơn vị địa chất...

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa đã trao tặng Cờ thi đua của Bộ Tài nguyên và Môi trường cho 5 tập thể, tặng Bằng khen của Bộ trưởng cho 9 tập thể và 23 cá nhân có thành tích xuất sắc. Ngoài ra, 8 cá nhân đã được nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua ngành Tài nguyên và Môi trường.

Đăng ký tuyên sinh

Bạn có mong muốn đăng ký dự tuyển vào trường? Vui lòng điền thông của bạn đầy đủ và chính xác theo mẫu dưới đây!

Nhà trường sẽ liên hệ theo thông tin bạn cung cấp để tư vấn.

Tra cứu

Bạn có mong muốn đăng ký dự tuyển vào trường? Vui lòng điền thông của bạn đầy đủ và chính xác theo mẫu dưới đây!

CỔNG THÔNG TIN THI ĐUA KHEN THƯỞNG                                                                                                                                                      Design by: Webstyle.vn

Liên hệ