Thứ 3, Ngày 16 tháng 06 năm 2015, 00:00

Phát huy hiệu quả phong trào thi đua quyết thắng

Quán triệt sâu sắc các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, hướng dẫn của Tổng Cục Chính trị và Cục Chính trị Binh chủng về công tác thi đua, khen thưởng và phong trào Thi đua quyết thắng (TĐQT)

cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, khoa giáo viên, đơn vị của Trường Sĩ quan Phòng Hóa đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng, phong trào TĐQT, nhiệm vụ chính trị của đơn vị và hoạt động của bộ đội, gắn kết chặt chẽ việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ” . Cấp ủy, chỉ huy các đơn vị đã có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo chặt chẽ, sát với đặc điểm tình hình và nhiệm vụ cụ thể.

Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường quán triệt và thực hiện tốt Kế hoạch số 1024/KHCT ngày 11/8/2011 của Cục Chính trị Binh chủng về “Xây dựng và nhân điển hình tiên tiến trong Binh chủng giai đoạn 2011-2015”; xây dựng kế hoạch và tiếp tục bồi dưỡng, xây dựng 3 tập thể, 5 cá nhân điển hình tiến tiến, làm cơ sở để tuyên truyền, nhân rộng trong toàn đơn vị.

Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong toàn Nhà trường đã nhận thức đúng được vị trí, ý nghĩa, vai trò của công tác thi đua, khen thưởng và phong trào TĐQT; xác định đúng trách nhiệm, chủ động trong triển khai thực hiện; tạo điều kiện tốt nhất để công tác thi đua, khen thưởng và phong trào TĐQT phát triển cả bề rộng và chiều sâu. Hàng năm, các cấp ủy đều xây dựng kế hoạch, xác định chủ đề, nội dung, mục tiêu, chỉ tiêu và biện pháp tổ chức thi đua phù hợp; tổ chức phát động thi đua nghiêm túc; thường xuyên kiểm tra, kịp thời rút kinh nghiệm khắc phục những hạn chế, khuyết điểm.

Hội đồng Thi đua, khen thưởng Nhà trường và tổ thi đua ở các cơ quan, đơn vị đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm; thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ, chủ động kiểm tra, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện các hoạt động thi đua đạt hiệu quả thiết thực; kết hợp thi đua thường xuyên với các đợt thi đua đột kích và cao điểm; tập trung phát huy tối đa những thuận lợi, huy động sức mạnh đoàn kết tập thể, vượt qua khó khăn, khắc phục các khâu yếu, mặt yếu, vươn lên đạt tiến bộ đồng đều trên mọi mặt công tác.

Từ năm 2009 đến nay, toàn trường đã phát động và thực hiện thắng lợi 15 phong trào thi đua đột kích, 9 phong trào thi đua cao điểm nhân dịp những ngày lễ lớn và các sự kiện trọng đại của đất nước, quân đội, binh chủng và nhà trường. Nhà trường đã khen thưởng và đề nghị khen thưởng cho hàng trăm lượt tập thể, cá nhân đảm bảo đủ tiêu chuẩn, đúng pháp luật của Nhà nước và hướng dẫn cơ quan chính trị cấp trên.

Thành tích nổi bật của nhà trường trong thực hiện phong trào thi đua quyết thắng 5 năm qua được đánh giá cụ thể trên các mặt công tác sau:

Thứ nhất là, phong trào TĐQT đã góp phần nâng cao chất lượng xây dựng nhà trường vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, bảo đảm cho nhà trường hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Thứ hai là, phong trào thi đua quyết thắng đã luôn bám sát nhiệm vụ chính trị trung tâm của nhà trường, là động lực thúc đẩy nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, xây dựng Nhà trường vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Thứ ba là, phong trào TĐQT đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật của nhà trường.

Thứ tư là, phong trào TĐQT đã phát huy tốt nội lực, khơi dậy mọi tiềm năng, động viên ý thức tự lực, tự cường, cần kiệm xây dựng nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng công tác hậu cần, tài chính bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội

Thứ năm là, phong trào TĐQT trong công tác kỹ thuật được đẩy mạnh, đạt nhiều thành tích tốt, thiết thực động viên toàn trường khắc phục khó khăn thực hiện nghiêm các nguyên tắc, quy định của ngành kỹ thuật, bảo đảm tốt vũ khí trang bị kỹ thuật phục vụ các nhiệm vụ của nhà trường.

Từ năm 2009 đến nay, phong trào TĐQT trong nhà trường đã phát triển không ngừng, thực sự là động lực tinh thần to lớn trực tiếp góp phần tạo nên những thành tích xuất sắc của Nhà trường. Ghi nhận những thành tích đó, năm 2011, nhà trường được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, năm 2012 được Chính phủ tặng Cờ thi đua vì đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2012 của Bộ Quốc phòng. Bộ Quốc phòng côn nhận nhà trường đạt Danh hiệu Đơn vị vững mạnh toàn diện các năm 2011, 2012, 2013. Phòng Đào tạo được Cục Nhà trường/Bộ Tổng Tham mưu tặng thưởng Bằng khen năm học 2011-2012. Năm 2013 Công đoàn nhà trường được tặng Cờ thi đua xuất sắc của Tổng Cục Chính trị, Nhà trường được Chính phủ Hoàng gia Campuchia tặng thưởng Huân chương Hữu nghị A-sa-rất; Ủy ban Nhân dân Thị xã Sơn Tây tặng Giấy khen vì đã có thành tích trong phối hợp thực hiện công tác Tác chiến trị an, công tác dân vận và bảo đảm an toàn giao thông năm 2013 và Giấy khen vì có nhiều thành tích trong 02 năm tham gia xây dựng nông thôn mới. Ngoài ra còn có hàng trăm lượt tập thể, cá nhân được tặng thưởng các danh hiệu đơn vị quyết thắng, chiến sĩ thi đua cơ sở, chiến sĩ thi đua toàn quân, các loại bằng, giấy khen của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng và Thủ trưởng Bộ Tư lệnh.

ThS Nguyễn Văn Lương

Đăng ký tuyên sinh

Bạn có mong muốn đăng ký dự tuyển vào trường? Vui lòng điền thông của bạn đầy đủ và chính xác theo mẫu dưới đây!

Nhà trường sẽ liên hệ theo thông tin bạn cung cấp để tư vấn.

Tra cứu

Bạn có mong muốn đăng ký dự tuyển vào trường? Vui lòng điền thông của bạn đầy đủ và chính xác theo mẫu dưới đây!

CỔNG THÔNG TIN THI ĐUA KHEN THƯỞNG                                                                                                                                                      Design by: Webstyle.vn

Liên hệ