Chủ tịch nước tiếp đoàn doanh nghiệp

Chủ tịch nước tiếp đoàn doanh nghiệp

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tiếp Đoàn đại biểu doanh nhân Việt Nam. Đây là 100 doanh nhân tiêu biểu, đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam tham dự “Diễn đàn Bác Hồ với doanh nghiệp, doanh nhân” và phát động phong trào thi đua “doanh nhân Việt Nam học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức.

Xem nhiều hơn