Thứ 2, Ngày 20 tháng 06 năm 2022, 09:03

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư tại Hội nghị triển khai Nghị quyết 12

Chúng ta phải làm gì và làm như thế nào để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Bộ Chính trị về xây dựng lực lượng Công an nhân dân?

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư tại Hội nghị triển khai Nghị quyết 12 - 1

 

 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu kết luận Hội nghị (Ảnh: Trí Dũng - TTXVN)

 

 

 

Xác định rõ đây là trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị, chứ không phải chỉ là nhiệm vụ của riêng Công an, nhưng Công an phải là lực lượng nòng cốt. Đảng ủy Công an Trung ương và các cấp ủy đảng trong lực lượng Công an phải luôn luôn quán triệt và thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng về giữ gìn an ninh, trật tự, bảo vệ Tổ quốc; thực hiện thật tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước về bảo vệ an ninh, trật tự; phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, đối ngoại; tuân thủ, thực hiện đầy đủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trên tất cả các mặt công tác.

Đặc biệt, Quân đội và Công an phải là hai lực lượng nòng cốt, thực sự là "thanh kiếm" và "lá chắn", là hai cánh của một con chim, bảo vệ, giữ gìn hòa bình, ổn định, phát triển đất nước, do đó, phải không ngừng củng cố mối quan hệ đoàn kết, gắn bó mật thiết giữa Công an nhân dân với Quân đội nhân dân, phối hợp nhịp nhàng cùng thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, phục vụ phát triển đất nước; kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân với xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc.

Mỗi cán bộ, chiến sĩ công an phải thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện để nêu cao ý chí chiến đấu; thường xuyên tự soi, tự sửa, tự tu dưỡng, rèn luyện theo 6 điều Bác Hồ đã dạy lực lượng Công an nhân dân:

Đối với đồng sự phải: Thân Ái Giúp Đỡ.

Đối với nhân dân phải: Kính Trọng, Lễ Phép

Đối với địch phải: Cương Quyết, Khôn Khéo.

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư tại Hội nghị triển khai Nghị quyết 12 - 2

 

 

Toàn cảnh Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết số 12-NQ/TW. (Ảnh: Trí Dũng - TTXVN)

 

 

 

Tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy bên trong của công an đơn vị, địa phương tinh, gọn, mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Tiếp tục duy trì số lượng biên chế của Bộ Công an theo Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 15/3/2018 của Bộ Chính trị; nâng cao chất lượng quản lý và sử dụng biên chế, kết hợp tinh giản biên chế và bổ sung đội ngũ cán bộ phù hợp; điều chỉnh biên chế hợp lý khi thành lập tổ chức mới hoặc được giao thêm nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự, phù hợp với phát triển kinh tế, xã hội và gia tăng dân số trong từng thời kỳ.

 

Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, giữ vững và tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đoàn kết nội bộ. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, kiên quyết đấu tranh mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa, hiệu quả hơn nữa, ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực trước hết và ngay chính trong lực lượng Công an. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trong Công an nhân dân để lực lượng Công an nhân dân thật sự liêm chính, thật sự trong sạch, thật sự vững mạnh; không được, tuyệt đối không được cậy quyền, cậy thế, lợi dụng cương vị và nghiệp vụ công tác để làm những việc bất chính.

Ban cán sự đảng Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết; lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ xây dựng pháp luật về an ninh, trật tự, xây dựng lực lượng Công an nhân dân. Các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương; các tỉnh ủy, thành ủy tổ chức quán triệt, xây dựng chương trình, kế hoạch để thực hiện thật tốt Nghị quyết ở cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

Đồng thời, có kế hoạch, lộ trình, bước đi vững chắc, phù hợp để triển khai thực hiện Nghị quyết một cách bài bản, chặt chẽ, khoa học, hiệu quả. Lãnh đạo các ngành, các địa phương cần nắm vững, hiểu sâu, thực hiện đúng, thực hiện nghiêm Nghị quyết; tạo sự chuyển biến mạnh về nhận thức, thống nhất cao ý chí và hành động để cùng xây dựng lực lượng Công an nhân dân có đủ sức mạnh, tiềm lực, khả năng phục vụ có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ cách mạng của đất nước trong giai đoạn mới, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, xây dựng xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, trật tự, kỷ cương, an toàn, đưa nước ta trở thành một nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa vào giữa thế kỷ XXI, như Nghị quyết Đại hội toàn quốc của Đảng đã đề ra.

Tôi tha thiết mong đợi và tin tưởng rằng: Với những nỗ lực và quyết tâm cao, với tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; với đội ngũ cán bộ tuyệt đối trung thành, tận tụy, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có trình độ, năng lực, lực lượng Công an nhân dân đã đổi mới, nỗ lực phấn đấu rồi càng phải đẩy mạnh đổi mới, nỗ lực phấn đấu mạnh mẽ hơn nữa, thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Bộ Chính trị lần này, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.

Một lần nữa tôi xin chúc các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc, có nhiều niềm vui mới, niềm tin mới, khí thế mới và thắng lợi mới!

 

 

 

Theo TTXVN

Theo Dantri.com.vn

Đăng ký tuyên sinh

Bạn có mong muốn đăng ký dự tuyển vào trường? Vui lòng điền thông của bạn đầy đủ và chính xác theo mẫu dưới đây!

Nhà trường sẽ liên hệ theo thông tin bạn cung cấp để tư vấn.

Tra cứu

Bạn có mong muốn đăng ký dự tuyển vào trường? Vui lòng điền thông của bạn đầy đủ và chính xác theo mẫu dưới đây!

CỔNG THÔNG TIN THI ĐUA KHEN THƯỞNG                                                                                                                                                      Design by: Webstyle.vn

Liên hệ